Friday, August 27, 2010

Citizen of a sovereign Polish state

Today, I've received an informal information concerning the polish prosecutors' abrogation of the inquiry into an artistic happening, which I took part in september last year. My comment to this case would be unnecesary if it had not revealed a scandalous legal mechanism in force currently in Poland - an independant and democratic state of law.

For, after nearly a year to conduct the inquiry, the Polish prosecutors ascertained, that myself - a citizen of the sovereign Polish state - am not a subject of prosecution by polish institutions, because such a an oppinion was issued by the Russian Ministry of Justice. I think this state of affairs is absolutely scandalous and disparaging to the independence of the Polish State.


At the current moment I'm consulting my next steps in the matter along with my lawyers.

Thursday, August 26, 2010

Obywatel Polski, prokuratura i rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości

W dniu dzisiejszym otrzymałem nieformalną informację na temat umorzenia przez polską prokuraturę śledztwa w sprawie happeningu artystycznego, w którym wziąłem udział we wrześniu zeszłego roku. Mój komentarz do sprawy byłby w zasadzie zbyteczny, gdyby nie fakt, że ta błaha w istocie sprawa ujawniła skandaliczny mechanizm prawny, jaki obowiązuje w Polsce - niepodległym i demokratycznym państwie prawa.

Oto bowiem po prawie roku prowadzenia śledztwa polscy prokuratorzy skonstatowali, że ja - obywatel państwa polskiego nie podlegam ściganiu przez polskie instytucje, ponieważ taką opinię wydało rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Uważam taki stan rzeczy za skandaliczny i uwłaczający podmiotowości Państwa Polskiego.

Konsultuję w chwili obecnej dalsze działania w tej sprawie z moimi prawnikami.